ТЕКУЩ ПРОЕКТ


 

Какво е Култивиран Мрамор и Култивиран Гранит

Култивираните мрамор и гранит са нови продукти на българския пазар. Те имитират естествен мрамор и гранит, но имат повече предимства. Превъзхождат природните материали във всяко отношение – външен вид, здравина и цена. Едно от преимуществата им е, че могат да се моделират по поръчка на клиента. При култивираните продукти се използват отливки, които дават повече възможности при обработката. Естествените материали поставят повече ограничения, заради начина на изработка – по-сложните форми изискват повече време и материал за изработка . На снимките се вижда, че продуктите са с наситени цветове, заради възможността да се обработват с бои. Освен това притежават по- голям блясък, което се постига с специален гел. (GEL COAT). Този гел предпазва от петна (застоял оцет или вино). Натуралните мрамор и гранит задържат петна и те не могат да се отстранят. След проведени тестове се установи, че култивираните продукти остават неповредени след удар с височина 91.44 см и предмет, тежащ 1.814 кг, докато при природните се получава фрактура, при удар с височина от 20.32 см.

Тест за петна между Култивиран Мрамор и Натурален Мрамор

Всеки от продуктите е престоял 20 часа върху повърхноста.

Продукт Култивиран Мрамор Натурален Мрамор
Червено вино Няма ефект Леко петно
Оцет Няма ефект Силно петно
Лимонена киселина Много леко петно Силно петно
Кафе Няма ефект Няма ефект
Мастило Няма ефект Няма ефект
Червило Няма ефект Леко петно
Кетчуп Няма ефект Петно
Чай Няма ефект Леко петно
Мляко Няма ефект Леко петно
Вакса за обувки Няма ефект Леко петно

Тест за удароустойчивост

Изчисленията са при изпускане на предмет с радиус от 19,05 мм и тегло от 1,814 кг.

Височина Култивиран Мрамор Натурален Мрамор
2,54 см Много леко бял белег 1.58 мм диаметър вдлъбнатина
5,08 см Леко бял белег 4.76 мм диаметър вдлъбнатина
10,16 см Бял белег 4,76 мм диаметър вдлъбнатина
20,32 см Лека вдлъбнатина Фрактура
30,48 см Лека вдлъбнатина
91,44 см Няма фрактура